O nás


Logo AspireASPIRE IGEN GROUP

Skupina Aspire-igen je největší kariérní a vzdělávací organizací v regionu Yorkshire (oblast s více než 5 miliony obyvatel). Aspire-igen je neziskovým sociálním podnikem s 22letou zkušeností cílenou na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí a dospělých. Aspire-igen podporuje sociální začleňování a regeneraci poskytováním řady poradenských a školicích služeb. To zahrnuje poskytování programů odborné přípravy pro mladé lidi (NEET) pro přípravu na vstup na trh práce, a nabídku kariérového poradenství ve 28 školách v regionu. Organizace je uznávaným centrem excelence pro profesní rozvoj a poskytuje školení pro odborníky v oblasti karierového poradenství.

Díky zapojení mezinárodního oddělení Aspire do Euroguidance je Aspire-igen od roku 1992 evropským zdrojovým centrem pro komunitu poradců ve Velké Británii. Skupina Aspire úzce spolupracuje s dalšími programy poskytovanými ve VB, jako jsou Europass, Eurodesk a EURES. Aspire podporuje kariérové poradce v jejich práci s nově příchozími lidmi do VB, podporuje dlouhodobou integraci a sociální začlenění migrantů. Aspire také organizuje a pořádá studijní návštěvy a stínování pro kolegy z oboru (kariérového poradenství) z celé Evropy tak, aby všichni společně sdíleli osvědčené postupy, zejména v oblasti digitálního pokroku, například nové technologie vhodné pro jejich začlenění do kariérového poradenství, odborného vzdělávání a přípravy studentů.


Logo EuroFaceEuroface

Euroface Consulting je školící a poradenská organizace, která podporuje vazby a přenáší inovace do vzdělávacího a podnikatelského sektoru (SME) s regionálním, národním a mezinárodním dosahem. Rozvoj a implementace ICT je hlavní zaměření organizace. Euroface má dlouholeté zkušenosti (15 let) s tvorbou e-learningových modulů, aplikací, tvorbou webových stránek, poskytováním ICT kurzů pro dospělé atd. Euroface je partnerem škol a zajišťuje přenos inovací do základních a středních odborných škol (např. implementace STEM vzdělávání do škol, zavádění výukových her pro mladé studenty s dyslexií ke trénování specifických dovedností).

Euroface se zabývá prosazováním rovných příležitostí na trhu práce, tým Euroface poskytuje individuální kariérové poradenství. Kariéroví poradci organizace podpořili více než 300 sociálně znevýhodněných lidí tak, aby zvýšili svou šanci získat dlouhodobé pracovní místo.

Euroface má rozsáhlé zkušenosti s projekty EU, včetně vedení projektů strategického partnerství Erasmus+ (např. InPlace – Inovativní videoprezentace pro výuku kreativního podnikání) a partnerství v projektech Erasmus+ (např. Artifex, Scince4Fun, DeFacto, DYS2GO).


Logo EsseniaEssenia UETP - University and Enterprise Training Partnership

ESSENIA UETP-University and Enterprise Training Partnership je italská organizace odborného vzdělávání založená v roce 2005. Sídlí v Salernu. Specializuje se na projekty mezinárodní mobility: od roku 2015 italská NA Erasmus+ udělila organizaci Essenia „CHARTER MOBILITY VET“ a nyní je obnovena jako „Erasmus Accreditation“. Za kvalitu svých služeb získala organizace ocenění Excellence Label v rámci programu Erasmus+. Essenia vyvíjí a realizuje školící programy a kurzy uznávané regionem Campania a italským ministerstvem školství. Essenia je centrem Eurodesk a člen sítě šíření EUROGUIDANCE.

Hlavní činnosti společnosti Essenia jsou:

  • MEZINÁRODNÍ MOBILITA a projekty EU - Essenia řídí projekty mobilit (vysílající i přijímající organizace), dále jako koordinátor a partner realizovala mnoho projektů Erasmus+ KA2
  • ŠKOLENÍ - příprava a realizace školicích kurzů v mnoha tématech, jako jsou: Cestovní ruch, Kultura, Životní prostředí, Zemědělství, ICT, Marketing, Projektový management
  • KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ - Essenia je zapojena do evropského programu –YOUTH GUARANTEE, který podporuje vstup do světa práce všem mladým NEET ve věku 15 až 29 let, centrum Eurodesk poskytuje bezplatné kariérové poradenství a informační službu pro mladé lidi
  • PORADENSTVÍ - Podporuje veřejné i soukromé subjekty při plánování a řízení projektů financovaných EU

Essenia se může spolehnout na rozsáhlou a spolehlivou síť partnerů po celé Evropě, kterou tvoří veřejné a soukromé instituce, organizace, sdružení společností a organizace působící na národní i mezinárodní úrovni.


Logo CHYCHY – CONSULTING

CHY byla založena veřejným a třetím sektorem jako koncept s názvem Construction Leeds v roce 2004, aby působila jako nestranný koordinační orgán pro výstavbu v městu Leeds. CHY byla založena s cílem „zajistit, aby velké stavební projekty v Leedsu byly přínosem pro komunitu, a to vytvářením pracovních míst, poskytováním školení a vytvářením obchodních příležitostí“. CHY se stal nezávislým vedoucím sociálním podnikem, který měří a vytváří společenskou hodnotu. CHY spolupracuje s podniky, dodavateli, zákazníky a komunitami s cílem vytváření lepších pracovních míst, více učňovských oborů, potřebných školení, inovativní podpory a práce pro místní podniky. CHY byla celostátně uznána jako příklad dobré praxe při vytváření, poskytování a měření sociální hodnoty ve vybudované výstavě společností Constructing Excellence and Social Value UK.

Práce CHY je různorodá a zahrnuje vytváření zásad, které zajistí, že nový vývoj a digitální projekty budou mít pozitivní dopad na místní oblast; vytvoření prostředí virtuální reality jako kariérního nástroje pro školy, navrhování mobilních aplikací pro zapojení mladých studentů do vzdělávání, a které jim umožní podniknout pozitivní kroky ke zlepšení jejich zdraví a wellbeingu během globální pandemie.


Logo IAADISTANBUL EUROPEAN RESEARCH ASSOCIATION

IAAD je nezisková výzkumná a technologická organizace zaměřená na mládež se sídlem v Istanbulu, která je na rozhraní mezi vědou, společností a řadou ekonomických sektorů.

IAAD se jako expert angažuje ve výzkumu a vývoji v řadě oblastí, a to ve spolupráci s výzkumnými ústavy, univerzitami, podniky a dalšími souvisejícími orgány. IAAD podporuje vzdělávací iniciativy pro mládež podporované neformálním a informálním učením (NFIL), učňovskými a vzdělávacími mobilitami založenými na ECVET. IAAD také aktivuje participativní dialog mezi komunitami a tvůrci politik, podporuje řadu místních iniciativ zaměřených na podporu sociálního podnikání, nediskriminace, tolerance, spravedlnosti, solidarity a rovnosti mezi ženami a muži, globálně rovnosti.

IAAD podporuje rozvoj založený na ICT a implementaci různých koncepčních přístupů jako je cirkulární ekonomika, bioekonomika a programy udržitelného rozvoje. Přístupy a nástroje založené na ICT jsou klíčovými prvky všech aktivit IAAD, které zahrnují základní nástroje, jako je internet (Moodle, YouTube, Skype, nástroje Google, mobilní aplikace) a internet věcí.